Secret Place
Categorie lijst
Secret Place

  

 

 

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  

 

   

 

 

Secret Place

 

He that dwells in the secret place of the most High
shall abide under the shadow of the Almighty.
(Ps. 91:1)
 

  @Beloved Daughter

   

Reacties

 

 

 

Fantasy Woman photo ma39-48.gif

 

 

Eenzaam, maar met God gemeenzaam!

 

 

Wat is een heerlijker lot om in de vrijheid te leven

in de nabijheid van God!

't Is of Hij vriendelijk nodigt:

Geef maar je lasten aan Mij.

Ik zal je vaderlijk troosten

en maak je hart wel weer blij!

Eenzaam, maar met God gemeenzaam!

Wat is er schoner, mijn kind,

dan dat je door Zijn ontferming troost

en barmhartigheid vindt?

Hij tilt je op in Zijn woning,

waar je de vrede ontmoet,

die je verblijd en laat danken als je Zijn liefde begroet.

Eenzaam, maar met God gemeenzaam!

Dat schenkt je telkens genot:

Hemelse kracht te ervaren in de verbinding met God!

Mag soms de eenzaamheid knagen,

met Gods gemeenschap nabij

kun je het leven omarmen,

ben je tevreden en blij!

 

@Frits Deubel

 

 

 

Reacties

 

 

 

Een vaste burcht is onze God"

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam?
Zo weet, dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren! En grimd’ ook d’open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen! Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!
 
OPW.
Reacties

 

 

 

 

 

 

 

Wees Stil

 

Wees stil, voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag,en kniel nu voor Hem neer.

Die zelf geen zonde kent,en ons genade schenkt.

 

Wees stil voor het aangezicht van God,want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwig durend licht, straalt van zijn aangezicht.

 

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daal neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft, en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk, voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. .

 

David J. Evans

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

WEES STIL EN WEET    

 

             Wees stil en weet, dat Hij is uw God.

Wees stil, weet, dat Hij Koning is.

Wees stil, mijn ziel en wacht op uw God.

Wees stil en prijs zijn heil'ge naam.

Mijn ziel in mij juicht voor U met:

heilig, heilig.

Mijn ziel in mij juicht voor U met heilig.

Mijn ziel in mij juicht voor U met heilig,

heilig, heilig is het Lam.

(c) Celebration / Thankyou Music

Reacties
 
 
 
 
Focus op Jezus
 
als het stormt in jou.
als er harde stemmen
klinken in je Hoofd.
 
Focus op Jezus..
als de stilte schalt.
en het leven weer niet doet
wat ze belooft.
als de avond valt
en het licht gaat uit,
als je zoekt naar wat rust
in de nacht.
als je hart verlangt.
naar de morgen dauw.
hij staat naast jou!

focus op Jezus
als het stormt in jou.
als er harde stemmen
klinken in je Hoofd.
Focus op Jezus..
als de stilte schalt.
en het leven weer niet doet
wat ze belooft.
als de zon verdwijnt.
en de regen valt.
als geen mens jou
geen schuilplaats meer biedt.
als je hart verlangt.
naar het hemelblauw
Hij blijft bij jou!

als de avond valt
en het licht gaat uit,
als je zoekt naar w
at rust in de nacht. 
als je hart verlangt.
naar de morgen dauw.
hij staat naast jou!
Hij blijft bij jou...
 
Gerald Troost
 
 
Reacties
 
 
 
 
 Beauty photo ma32-2.gif
 
 
 
 
Never Alone

I waited for you today
But you didn't show
No no no I needed You today
So where did You go?
You told me to call
Said You'd be there
And though I haven't seen
You Are You still there?

[Chorus:]
I cried out with no reply
And I can't feel You by my side
So I'll hold tight to what I know
You're here and I"m never alone
And though I cannot see You
And I can't explain why
Such a deep, deep reassurance
You've placed in my life
We cannot separate 'Cause You're part of me
And though You're invisible I'll trust the unseen

[Chorus]
We cannot separate You're part of me
And though You're invisible


Reacties

 

 

 

 

 

 

 

In de stilte nader ik tot U,

 

In de stilte nader ik tot U,

van de wereld afgezonderd.

Om bij U in ’t hier en nu,

blij, afhankelijk en verwonderd,

als een kind bij Vader thuis,

naar U luist’ren, met U spreken.

In de voorhof van Uw huis,

wachtend op Uw liefdesteken. Heel mijn hart heb ik geopend,

voor U Heer waarin U ziet.

Hoe het op Uw lichtstraal hopend,

in mijn moeiten en verdriet.

Maar daarin woont ook de vreugde,

dat ik met U delen mag.

Tranen, leed en wat verheugde,

in de dingen van de dag. Alles mag ik U Heer zeggen,

al mijn vreugde en verdriet.

Door het voor U neer te leggen,

wetend U vergeet mij niet.

Altijd wilt U naar mij luist’ren,

altijd hebt U voor mij tijd.

U blijft zachtjes tot mij fluist’ren,

“Kind Ik blijf je toegewijd”.

Dank U wel Heer, voor Uw zorgen,

Vader voor Uw liefd’rijk woord.

Steeds nabij in nacht en morgen,

tot de ochtendzon weer gloort.

Veilig ben ik in Uw handen,

en behoed en welbewaard.

Die Uw heerlijk licht laat branden,

voor mij en m’ Uw liefd’ verklaart. Door Uw liefde steeds gedragen,

in het gaan van dag tot dag.

Mag ik ‘t leven met U wagen,

Gij schenkt mij steeds Uw gulle lach.

Heer Uw goedheid kent geen grenzen,

ook Uw trouw, Uw liefde niet.

Wat zou ‘k Vader mij nog wensen,

boven wat U aan mij biedt? ‘k Blijf steeds uitzien naar de tijden,

in de stilte weer met U.

Naar de uren van verblijden,

met U in het hier en nu.

Bij U vind ik rust en vrede,

alles wat mijn hart begeert.

Al Uw zegen op mijn beden,

waarmee U zich tot mij keert.

 

@Justus A. van Tricht

Reacties

 

 

 

Rust 

Mattheüs 11:28-29: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen."

Heel veel mensen leven met grote frustratie en stress, met als gevolg heel veel ziekten die daardoor ontstaan. Een ongekende hoeveelheid kalmerende middelen en slaaptabletten moeten wat rust brengen.

De echte rust is bij Jezus te vinden, als wij Zijn juk op ons nemen (dit betekent: als wij Hem gehoorzaam zijn en Hij onze Leidsman en Adviseur mag zijn) komen wij in een totale rust. Want Jezus is de beste Adviseur en Leidsman. Hij is de goede Herder. Miljoenen mensen kunnen getuigen van de rust die Jezus geeft.

Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Psalm 62:7, Hebreeën 4:1, Hebreeën 4:3, Hebreeën 4:11.
 
 
 
 
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl