Secret Place
Categorie lijst
Secret Place

  

 

 

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  

 

   

 

 

 

 

 

De binnenkamer van gebed

 

Jeremia profeteerde dat alle herders die weigeren om God in gebed te zoeken zullen falen: “Want verdwaasd zijn de herders, de HERE zoeken zij niet; daarom hebben zij geen verstand en is heel hun kudde verstrooid” (Jeremia 10:21).

Het tafereel dat Jeremia beschrijft is precies wat we vandaag de dag zien in de kerk. Veel herders zijn lui en nalatig geworden. Ze zien hun roeping enkel als een baan – als een loonstrook. Ze leunen op de arm van vlees in plaats dat ze zoeken naar het kennen van Gods hart door gebed. Ze hebben alle kracht verloren om te voeden en om hun schapen bijeen te houden, en de schapen raken zo verspreid.

De eenheid die ooit de kerken sterk hield valt nu uiteen. Jeremia zei het volgende over deze dag: “Mijn tent is vernield en al mijn koorden zijn losgerukt; mijn kinderen zijn van mij weggegaan en zijn er niet; geen is er meer, die mijn tent spant, mijn tentkleden opricht” (10:20). De koorden waar hij van spreekt, de bindende kracht van God die de eenheid onderhield tussen het volk, was uitgewist. De schapen waren verstrooid en er was zo’n onreinheid binnen het priesterschap, dat niemand nog durfde om nabij de heilige dingen van God te komen. Geen enkele priester was waardig om de heilige gordijnen aan te raken.

Ik wil me richten tot diegene die zoeken naar God: Heeft u een binnenkamer van gebed? Een “binnenkamer” hebben betekent simpelweg om ingesloten te zijn met God, waar en wanneer dat dan ook is, waarbij u voldoende tijd besteed om Hem te zoeken en Zijn Naam te roepen (zie Matteüs 6:6).

“Binnenkamer van gebed” kan ook duiden op “gebedsgewoonte”. Heeft u een dagelijkse gewoonte waarbij u alleen bent met God? “Dagelijkse praktijk” betekent dat u uzelf heeft gedisciplineerd om voor het aangezicht van God te verschijnen, waarbij u een hart heeft dat zegt: “Ik moet mezelf insluiten met God – ik moet met vandaag nog met mijn Vader spreken!”.

Soms bevind mijn binnenkamer zich in mijn auto. Het is vaak ook mijn kantoor thuis of op de straten van New York. Een paar weken geleden was het het strand in Florida, waar ik urenlang heb gewandeld, ingesloten met God.

Het soort gebed waar ik hier over spreek heeft te maken met intimiteit met God – het alleen zijn met Hem. Jezus waarschuwde ons tegen hypocrisie in gebed. Hij maakte een dramatische vergelijking tussen diegene die God in het verborgene zoeken en diegene die zo bidden dat iedereen het kan zien en hen heilig vind.

David Wilkerson

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl