Secret Place
Categorie lijst
Secret Place

  

 

 

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  

 

   

 

 

Romantic photo ma47-30.gif

Zoek mijn aangezicht

 

Bidden is je ogen sluiten zodat ze opengaan voor het aangezicht van God. Want God is een God die kijkt. Zijn aangezicht licht over je. Hij kijkt je aan. Zijn ogen zijn vol genade. Wie bidt, kijkt God aan.

Maar je blik dwaalt nogal snel af. Er is zoveel wat boeit, zoveel wat mooi is, zoveel wat aantrekkingskracht uitoefent. Je blik wordt er als vanzelf naar toe getrokken. Wie bidt bekeert zijn ogen tot God.

Hij die je aankijkt, spreekt je ook aan. Zijn woorden zijn vol genade. Hij zegt: ‘Zoek mijn aangezicht.’

Dat zijn woorden om je zo hartelijk eigen te maken, dat het je eigen woorden worden: ‘Waarlijk, mijn ogen, keer u stil tot God, want bij Hem is mijn licht en mijn vrede.’

- -

‘Zoek mijn aangezicht.’ Ik ken eigenlijk geen heilzamer gebod dan dit gebod. Het klinkt ongeveer als: ‘Leef in mijn licht.’ Of als: ‘Kijk Me aan.’ Want Gods blik zoekt de mijne. Hij zoekt oogcontact. Het licht dat schittert in zijn ogen wil schijnen in mijn hart.

‘Ik zoek uw aangezicht, Here. Want ik geloof met heel mijn wezen dat in uw ogen uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen.’

Gods glanzende ogen zijn op mij. Stralend kijk ik Hem aan. ‘Ik zoek uw aangezicht, Here.’

- -

Maar soms ben ik bang. Zoals je bang kunt zijn in het donker. Bang voor wat je kan overkomen als je alleen bent, zonder God. Bang dat je het licht nooit meer zult zien. ‘Verberg uw aangezicht niet voor mij’, bid ik dan.

En God antwoordt: ‘Nee, dat zal Ik niet doen. Want je zoekt mijn aangezicht. En wie zoekt zal vinden.’

‘Here God, ik prijs uw blik, waarmee U me aankijkt. Ik roem uw aangezicht, dat over me licht. Ik bid dat U mijn ogen als ik ze sluit direct opent.’

 

Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here. Verberg uw aangezicht niet voor mij. (Psalm 27:8-9a)

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting. (Psalm 62:6)

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en is u genadig, de Here verheffe zijn aangezicht over u en geeft u vrede. (Numeri 6:25-26)

http://www.josdouma.nl

Reacties
 
 
 Romantic photo ma1-31.gif
 
 
De geheime plaats
 
(Door: THE PRESENCE SEEKER)
 
 
De kroon van het leven is voor de overwinnaar. Het is niet voor degenen die op hun gemak zijn in Sion. We moeten op onze plaats zijn waar God kan rekenen op onze vastberadenheid om door te gaan tot we de overwinning behalen, nooit opgevend en van geen nederlaag willen weten, altijd ons geloof laten zien en de overwinning verkrijgen. Geloof is de overwinning.

Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft (Joh.6:29).

Engeland is in oorlog geweest met Frankrijk. Er werden mensen gevangen genomen; onder andere een jonge drummer. Napoleon beval hem het geluid te spelen van een terugtrekking. De jongen zei: “Nee!” Hij had er nooit een leren spelen. God wil niet dat wij ons terugtrekken voor de vijand maar dat wij het lied leren zingen van overwinning! Prijs de Heer! Er zijn twee soorten van juichen, het soort dat wij zelf maken, en het soort juichen waardoor jij opgebouwd word. Er zijn mannen van God, maar er zijn ook mannen die Gods mannen zijn. Er is een plek waar je rekening houd met God, maar er is een betere plek waar God bezit neemt van jou.

Vrees de Heer

Mijn grootste verlangen is mensen sterk te zien worden doordat ze tijd doorbrengen in de geheime plaats waar God aanwezig is, de plaats die bekend is bij hen die Hem vrezen. Wel, er zijn 2 soorten vrees. Een vrees waarin je bang bent voor God. Ik hoop niet dat deze vrees je eigen is. Gemeenschap met God, vrede en kracht – dat is Gods wil voor ons. Wat een ontdekking als zijn wil zich ontvouwt! De geheime plaats van God is voor hen die Hem vrezen op de tweede manier: met respect en eer. Mozes wist ervan. Hij vreesde God en zei tot Hem:
Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken (Exodus 33:15).
 
In tegenstelling tot het moderne geloven, is vertrouwen in God niet als koorddansen!

Oh, om te wonen in die geheime plaats, Zijn aanwezigheid! Wat zal deze aanwezigheid doen? Het zal ons aanmoedigen om geloof te hebben voor alles wat God zegt; het zal ons helpen om de beloften vast te grijpen. We zullen zo Gods inwoning in ons ervaren dat het een kracht word, de kracht van Gods aanwezigheid, tot het moment dat de dood wordt verzwolgen in de overwinning! We hebben een geweldige redding die gevuld is met inspiratie. Het kent geen beperkingen, het maakt de onmetelijke wonderen van God bekend. Er zijn mensen die verkondigen, “Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:2)

Wie zullen het zeggen? Degenen die zich daaraan vasthouden! Hij die verblijft in de Heer, weet dat hij kan vertrouwen op God, en dat Hij hem zal beschermen voor het kwaad.

Vrij van de wet van zonde en dood

Er is geen ‘geschop’ in de geheime plaats – geen kwaad humeur en geen irritatie. Alles is weggevaagd als je verblijft in de aanwezigheid van de Almachtige, in Zijn bescherming. Zelf de allerbeste mens, maar onder invloed van satan, is niet goed, en kan niet blijven in Gods aanwezigheid. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Johannes 3:8). God zond Jezus in de kracht van Zijn macht. Hij veroordeelde het in het vlees zijn. De wet van de Geest van het leven vernietigde alles wat vernietigd moest worden. Dood als gevolg van zonde, maar leven als geschenk van God uit de hemel. Wij behoren tot de nieuwe schepping, en we bevinden ons op een prachtige plaats in ons leven. Kunnen wij onszelf daar houden? GOD kan ons daar houden.

Gods Woord: tegengif voor kwaad

Er was een tijd dat de kinderen van Israël hun harpen in de wilgen hingen als nederlaag. Soms doet een gelovige hetzelfde. Het lied van vreugde verlaat zijn hart. Maar dat hoeft niet te gebeuren. Ik heb vele mensen vrij zien komen van kwade machten. Je moet er op bedacht zijn dat er een grote zwakte in het land is: het is gebrek aan kennis. Mensen putten uit reservoirs die geen water kunnen houden, in plaats van zich te vullen met het Woord van God. Hij die in de aanwezigheid van God is, en in Zijn Woord, is meester over elke kwade situatie. We hebben geen angst! Wij zijn meer dan welke ziekte ook! Aan ons is de perfecte verlossing!

Wat betreft genezing die Christus ons beloofd in de verlossing, sommige mensen vragen, “Houd het stand? Blijft de genezing?” Ja! Wat God doet Hij voor eeuwig! Genezing is Gods plan, welke beter is dan elk ander plan! Sommigen lopen uit Gods plan door angst. Sommigen gooien Gods plan opzij voor een gevoel. De Bijbel heeft zoveel dierbare beloften, met rijkdom boven elke andere prijs, wat God met ons van plan is. Zoek naar Gods plan. Wees niet ongelovig, want de twijfelaar krijgt niets. Echt geloof is gevestigd, onveranderlijk, en daarmee krijg je alles wat God voor jou in petto heeft.

Gevestigd geloof

“Hoe kan ik een gevestigd geloof krijgen?” vraag je jezelf af. Verblijf in de schaduw van de Almachtige. Ga niet je positie veranderen, maar blijf in de aanwezigheid van God, in de glorie van God. Want het geheim van de overwinning is te verblijven bij de Overwinnaar. Jezus is de Auteur en de Voltooier van uw geloof. Door het geloof in Hem, kwam je tot de Vader, je leven is geborgen met Christus in God. Je hebt geen beperking, wanneer de heilige adem een innerlijke kreet in je blaast, richting de Vader.

Ken je Zijn naam? Als je Hem kent, zal God je in een veilige vesting zetten (Psalm 91:14). En je kunt vragen wat je wilt – gemeenschap met Jezus, Goddelijk broederschap – en het zal je gegeven worden! Het komt door het kennen van Jezus naam. “Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren” (Psalm 91:15). Voedt je met Zijn Woord. Tegen degenen die dat doen zegt God: “Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien” (Psalm 91:16).
 
Reacties

 

 

 

In de geheime plaats

(DAVID WILKINSON)
 

De Heilige Geest kwam tot een goddelijke man die in Damascus leefde genaamd Ananias. De Geest instrueerde Ananias om naar Judas’ huis te gaan in de straat die de Rechte heet, om zijn handen op Saul te leggen om zijn zicht te herstellen.

Natuurlijk had Ananias weet van de reputatie van Saul en realiseerde hij zichzelf dat dit gevaarlijk kon worden. Maar hier is hoe de Heilige Geest Saul aan Ananias had aanbevolen: “want zie, hij is in gebed” (Handelingen 9:11).

De Heer zei hier in essentie: “Ananias, je zult deze man op z’n knieën vinden. Hij weet dat je er aan komt, hij kent zelfs je naam en waarom je naar hem gestuurd bent. Hij wil dat zijn ogen worden geopend”.

Wanneer ontving Saul deze innerlijke kennis? Hoe ontving hij dit visioen, dit pure woord van God? Het kwam door middel van gebed en smeking. In feite geloof ik dat de woorden van de Geest aan Ananias openbaarden wat God’s hart bewoog over Saul: “want zie, hij is in gebed”.

Saul was drie dagen lang met God ingesloten, en weigerde al het voedsel en water. Alles wat hij wou was de Heer, dus bleef hij al die tijd op zijn knieën zitten, terwijl hij bad en God zocht.

Toen ik opgroeide leerde een predikant mij het volgende: “God maakt altijd een weg voor een biddend mens”. Er zijn periodes in mijn leven geweest dat de Heer mij hiervan een onweerlegbaar bewijs gegeven heeft. Op de leeftijd van acht jaar werd ik geroepen om te prediken, toen de Heilige Geest op mij kwam. Ik huilde en bad “Vul me heer Jezus”, later toen ik een tiener was bad ik net zolang totdat de Geest met een goddelijke intensiteit op mij kwam.

Als jonge herder ontstond er een diepe honger in mij die maakte dat ik ijverig bad. Iets in mijn hart vertelde mij “Er is meer in het dienen van Jezus dan wat ik nu aan het doen ben”. Dus heb ik maandenlang op mijn knieën gezeten – uren aan een stuk heb ik gehuild en gebeden – toen de Heer mij uiteindelijk riep om naar New York te gaan om bendes en drugsverslaafden te bedienen.

Twintig jaar geleden zat ik ook op mijn knieën, terwijl ik de Heer zocht met tranen in m’n ogen en ik het uitriep tot Hem, toen Hij me terugriep naar New York om een gemeente te stichten op Times Square.

Als ik ooit iets van God gehoord heb – een openbaring van Christus ontvangen heb en wat voor maat van het denken van Christus dan ook – dan was het niet door enkel bijbelstudie. Het kwam door gebed, het kwam doordat ik God zocht in de geheime plaats.

Lees meer...

 

 

 

 

 

De geheime plaats

 

 

Geschreven door Robin Prijs.

 

Ik kan u bijna horen denken: “Als dit een studie is over de geheime plaats, dan is het niet erg geheim meer na dit gelezen te hebben”. Daar moet ik u ook een beetje gelijk in geven. Maar Jezus vertelde ook over de geheime (of verborgen) plaats en Hij vermelde specifiek dat dat de plaats is waar de Vader is. Aangezien het Zijn doel was en is om de Vader aan ons te openbaren, moeten we weten wat en waar die geheime plaats is. Dat is de enige manier om te overleven als een Christen vandaag de dag. Voor veel Christenen is deze geheime plaats een compleet mysterie. Dat is ook niet vreemd aangezien veel kerken hier geen onderwijs over geven.

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u (openlijk) vergelden.

Matteüs 6:6

… maar aan uw Vader, die in het verborgene is…

Matteüs 6:18
Het probleem met vertalingen is dat de meeste vertalers de Bijbel vertalen naar hun eigen inzicht, waardoor we vaak hele belangrijke details missen. Ik zal proberen om u uit te leggen wat deze verzen nu eigenlijk zeggen. De Engelse vertalingen spreken hier van een “geheime plaats” of “verborgen plaats”. De originele Griekse grondtekst spreekt echter helemaal niet over een plaats. Wanneer de Vader word omschreven, word Hij letterlijk omschreven als “Degene in het verborgene”. Dat is geen specifieke plaats, maar in vers 6 zien we een meer specifieke omschrijving staan, wat een belangrijk onderdeel is van het punt dat ik u probeer uit te leggen. Dit vers start met: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer”. Als ik zoiets lees, dan neem ik meteen aan dat ik naar mijn gebedskamer moet gaan, een fysieke kamer in het huis, waar ik dan moet gaan bidden tot de Vader. Als u het op een andere manier kunt lezen dan bent u welkom om dat met me te delen, maar ik kan het in ieder geval niet. Dat was totdat ik zag wat de grondtekst nu eigenlijk zegt. De term “uw binnenkamer” word daar helemaal niet vermeld. Wat er staat is dat we naar de “tamieion” moeten gaan, wat de “voorraadkamer” betekend. Heeft Matteüs het hier dan over een fysieke plaats? Nee, hij heeft het helemaal niet over een fysieke plaats. Hij spreekt over een plaats in de geestelijke wereld.

Onze huidige vertalingen suggereren dat we naar een fysieke kamer in het huis moeten gaan, onszelf moeten opsluiten en dan naar de Vader moeten bidden die in het verborgene is. Dat zou betekenen dat u met Iemand praat Die op een andere plaats is, de verborgen plaats, terwijl u in uw eigen kamer bent. Ik geloof dat het iets anders hoort te zeggen. In plaats van dat u bid vanuit uw kamer naar de verborgen plaats, waar de Vader is, zou het iets anders moeten zeggen. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij van onze plaats naar die van Hem zouden spreken. Hij nodigt ons uit om naar Zijn plaats te komen, naar Zijn voorraadkamer. Hier is mijn vrije vertaling van wat ik geloof dat het vers zou moeten zeggen:
En u, wanneer u gaat bidden, ga dan en betreed de voorraadkamer (een geestelijke plaats die God voor u bereid heeft) en sluit uw deur (als “laat niets u afleiden”). Bid tot de Vader, die ook Uw Vader is, Degene in het verborgene. En uw Vader, Degene die in het verborgene ziet, zal u openlijk (publiekelijk) geven/betalen vanuit de voorraadkamer.
De reden waarom ik dit vertaal met geven en/of betalen, is omdat het Griekse word ‘apodOsei’ hier word gebruikt. Dat woord betekend ‘zal geven vanuit’ of ‘zal betalen vanuit’, wat ook precies de intentie van Vader God is, om Zijn kinderen te zegenen.

Hoe we de voorraadkamer binnen kunnen gaan
Zodra we beginnen te spreken over een ‘geestelijke plaats’ in plaats van een fysieke plaats, dan weten veel mensen niet hoe ze daar mee om moeten gaan. We weten hoe we om moeten gaan met natuurlijke dingen en hoe we naar een natuurlijke plaats moeten gaan omdat we in het natuurlijke leven en zien. Maar als het aankomt op een geestelijke plaats, dan moeten we gaan en zien in de Geest. Dat is iets wat veel mensen niet begrijpen, noch dat ze weten hoe dit te doen. In Psalm 100:2 verteld David ons dat we voor Gods aangezicht moeten komen. In dit geval spreekt hij niet over Gods aanwezigheid op aarde, maar over Gods aanwezigheid in de hemel. Zoals we allemaal weten, is de hemel een geestelijke plaats, geen natuurlijke. In feite verteld David ons ook om naar een geestelijke plaats te gaan. Maar David geeft ons ook een drietal sleutels die we nodig hebben om daar te komen, welke gevonden kunnen worden in Psalm 100.

Gaat met dankzegging zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang, looft Hem, zegen Zijn naam.

De meeste vertalingen zeggen ‘gaat met een loflied zijn poorten binnen’, maar dat hoort ‘dankzegging’ te zijn. Tevens zeggen bijna alle vertalingen ‘prijs Zijn naam’, terwijl dit vertaald had moeten worden met ‘zegen’. De sleutels die David ons hier geeft zijn:
1. Dankzegging (Gaat met dankzegging zijn poorten binnen) 2. Lofprijs (zijn voorhoven met lofgezang) 3. Aanbidding (zegen Zijn naam)
Dit zijn de sleutels om de voorraadkamer binnen te gaan waar Jezus over sprak en om voor Gods aanwezigheid te komen. Wacht eens. Jezus kwam om de persoonlijke relatie tussen de mens en de Vader te herstellen. Hoe is het dan mogelijk dat David die relatie had voordat Jezus was gekomen? Dat is een interessante vraag. Het is altijd Gods doel geweest om een persoonlijke relatie met de mens te hebben. Dat was Zijn doel al vanaf de start, toen Hij Adam en Eva schiep. Na de eerste zonde op aarde, werd dat soort relatie verwoest. Toch was David in staat om die relatie met God te hebben, nog voordat Jezus was gekomen.
Koningen, priesters en profeten
Na Adam en Eva waren er nog slechts drie categorieën mensen die in staat waren om een intieme relatie met God te hebben. Koningen, priesters en profeten. Zoals u wellicht weet, had David de roeping op zijn leven om de koning van Israel te worden, wat ook gebeurd is. Dat is waarom hij die relatie met God kon hebben. Wanneer u een koning bent, dan bent u dat altijd voor iemand anders. Een koning regeert over zijn land en onderdanen om het recht in stand te houden en te oordelen. Wanneer u een priester bent, dan bent u dat altijd voor iemand anders. Een priester helpt anderen om de relatie met God te herstellen en helpt hen verlossing en redding te ontvangen. Wanneer u een profeet bent, dan bent u dat altijd voor iemand anders. Een profeet ontvangt woorden van God en deelt deze woorden met de mensen voor wie ze bedoelt zijn. Wanneer u in een van deze categorieën valt, dan draait het nooit om u. Het gaat altijd om iemand anders, om uit te strekken naar, om anderen te helpen.
God wist dat we een soort van reddingsplan nodig hadden om de relatie tussen God en de mens te kunnen herstellen. Om de wereld te kunnen bereiken had Hij een heleboel koningen, priesters en profeten nodig. Dat is waarom zijn originele plan was om een nieuw natie te stichten. Een heilige natie. Een natie van koningen, priesters en profeten. Hij wilde dat Israel die natie zou zijn. Toen Israel bij de berg Sinai verbleef, net voordat zij de ‘wetten van Moses’ ontvingen, toen zei God iets heel opmerkelijks. Net voordat Hij de wet gaf zei Hij het volgende.

Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.

Exodus 19:5,6
Een koninkrijk van priesters? Als het Gods originele plan was om de natie Israel tot een koninkrijk van priesters te maken, ten behoeve van wie zou dat dan zijn? Zoals eerder verteld is een priester er altijd ten behoeve van anderen. Gods originele plan was om Israel te maken tot een heilige natie van priesters ten behoeve van de rest van de wereld. Hij wilde Israel gebruiken om een wereld die God nodig heeft te kunnen bereiken. Dat betekend dat in dat originele plan, alle twaalf stammen priesters zouden worden. Helaas is het anders gelopen, vanwege de zondes die het volk Israel toen beging. Slechts een stam werd een stam van priesters en zij hadden al hun aandacht nodig voor de overige elf stammen. Israel was niet langer in staat om zich uit te strekken naar de rest van de wereld. Maar toen was het de beurt van Jezus. Toen Hij kwam, heeft Hij het reddingsplan voortgezet door de Vader aan ons te openbaren, door Zijn lijden, door Zijn leven te geven en door Zijn opstanding. Hij overwon alles en behaalde zo de totale overwinning. Door dit te doen kon het reddingsplan voort worden gezet! God zoekt nog steeds naar mensen die bereid zijn om Jezus Christus als Zoon van God te accepteren en die onderdeel willen worden van de gekozen generatie, het koninklijk priesterschap. De generatie die niet langer voor zichzelf leeft, maar die priesters willen zijn voor de naties om de levende God te vertegenwoordigen, de God die antwoord met vuur.

...en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

1 Petrus 2:5

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

1 Petrus 2:9,10

...en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt...

Openbaring 1:6

...en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

Openbaring 5:10
Voordat we de voorraadkamer binnengaan, moeten we ons realiseren wie en wat we zijn. Een zoon of dochter van God is WIE u bent. Een deel van het koninklijk priesterschap is WAT u bent. Dat is het de exacte gelijkenis van Jezus Christus. De Zoon van God is WIE Hij is en onze Koninklijke hogepriester is WAT Hij is. Hij was in staat om met de Vader te communiceren toen Hij hier op aarde was. Hij was in staat om voor Zijn aangezicht te komen, terwijl Hij hier op aarde was. Hij was in staat om de voorraadkamer binnen te gaan, in de geestelijke wereld, en om alles te ontvangen wat Hij nodig had, terwijl Hij hier op aarde was. Al die dingen die Hij deed zijn ook voor u beschikbaar. Ook u kunt die geestelijke plaats binnengaan die de voorraadkamer heet. U kunt voor Zijn aangezicht komen. Het is allemaal beschikbaar.

De sleutels tot de voorraadkamer
Laten we eens verder kijken naar de drie sleutels die David ons gegeven heeft. Dankzegging, lofprijs en aanbidding. Laat me u eerst zeggen dat het onmogelijk is om voor Hem te verschijnen zonder dankzegging. Wanneer u geen dankbaar hart heeft, dan is het onmogelijk om de voorraadkamer binnen te gaan. Dus dat is het eerste waar we aan moeten werken. We hebben zoveel om Hem voor te danken. Denk eens aan alles wat Jezus voor u gedaan heeft. Denk eens aan de tijden dat Hij trouw aan u was, zelfs toen u dat niet was. David gaf ook een voorbeeld van waar we Hem voor kunnen danken.

Want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten.

Psalm 100:5
Neem de tijd eens om terug te denken aan al die keren dat God u hielp. Denk aan het moment van uw redding. Denk aan de momenten dat Hij voorzag. Dank Hem voor al deze dingen. Dank Hem dat Hij goed is. Dank Hem dat Zijn goedertierenheid tot in eeuwigheid is en Zijn trouw tot in verre geslachten. Dank Hem dat Zijn gedachten over u gedachten van vrede en van een hoopvolle toekomst zijn. Ziet u, er is meer dan genoeg om Hem voor te danken. Wanneer u dit begint te doen, dan zegt de Bijbel dat u Zijn poorten binnen gaat (in de Geest).

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

1 Tessalonicenzen 5:16-18
Lofprijs is de daad van het gebruik van woorden om goede dingen te vieren, soms zelfs voordat die dingen hebben plaatsgevonden. Het is het verklaren van de waarheid van de Heer, terwijl we onszelf niet laten afleiden door onze natuurlijke omstandigheden. In feite is het in geloof spreken wat de Heer u belooft heeft. Op die manier geeft u Hem uw vertrouwen en eer. Het is een houding van afhankelijkheid. Bijvoorbeeld, God beloofd ons dat Zijn gedachten over ons gedachten van vrede zijn en van een hoopvolle toekomst. Wanneer God een belofte doet, dan zal satan onmiddellijk in actie komen om omstandigheden te creëren die daar het tegenovergestelde van zijn, zodat uw toekomst hopeloos lijkt en het lijkt alsof God u heeft verlaten. Wanneer (dus niet ALS) dit gebeurd, dan heeft u twee opties:

1. U kiest ervoor om Gods belofte te geloven en proclameren 2. U kiest ervoor om de omstandigheden te geloven die satan gecreëerd heeft.
Wat u gelooft en beleid met u mond zal bepalen hoe uw toekomst zal zijn. Het is niet altijd makkelijk om over de omstandigheden heen te kijken, maar we moeten leren om vast te houden aan de beloftes die God ons gegeven heeft en om te kijken in de Geest. Het begint met een beslissing van uw wil, gevolgd door uw proclamaties. Die proclamaties worden als lofprijs. Met lofprijs dankt u God voor alles wat Hij gedaan heeft en beloofd heeft dat Hij gaat doen. Wanneer u dit gaat doen, dan zegt de Bijbel dat u door Zijn voorhoven trekt (in de Geest).
Dit is een proces die we in heel veel kerken zien plaatsvinden, en zoals u ziet is dit ook volledig Bijbels. Ze gaan allen de hele weg door de poorten met dankzegging en door Zijn voorhoven met lofprijs. Triest genoeg is dit echter het punt waar de meerderheid van de kerken stopt. Ze zingen liederen van dankzegging en luide lofprijs, maar dat gedaan hebbende, stoppen ze om door te gaan met de preek. Het is als reizen van een plaats naar een andere plaats, om direct na aankomst weer terug te gaan. Waarom zouden we die hele weg afleggen, door de poorten en de voorhoven, om aan te komen bij Zijn troon, in Zijn voorraadkamer, om vervolgens direct weer terug te keren zodra u daar aankomt? Wat zou u dan moeten doen en wat gebeurd er dan bij Zijn troon, in de voorraadkamer?
Wat er gebeurd in de voorraadkamer
Wanneer u aankomt bij de troon van God (in de Geest), dan is er maar één passende reactie mogelijk: aanbidding. U aanbidt God niet voor uw eigen belang. Wanneer wij God aanbidden, dan komen we om onszelf aan Hem te geven. We geven wie we zijn en alles wat we ooit zullen zijn aan Hem. Jezus Christus heeft onze leven gekocht en daar de hoogste prijs voor betaald. Dus alles wat u bent, alles wat u doet en alles wat u bezit is van Hem. Hij heeft ervoor betaald. Dat is wat u aanbied in aanbidding. Uzelf. In aanbidding zegenen wij onze Heer en Redder, Jezus Christus. We geven Hem de eer die Hem toekomt. Het meest mooie voorbeeld van wat aanbidding is, kan gevonden worden in Openbaring 5:8-14.

En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende:
Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem:
Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof (en de zegen).
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
En de vier dieren zeiden: Amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden.

Er is geen beter voorbeeld van aanbidding dan wat omschreven staat in dat gedeelte van de Bijbel. Wanneer we Hem, de Heer Jezus Christus, beginnen te aanbidding, dan is dat het moment dat we onszelf aan Hem geven en alles wat we bezitten. Door dat te doen legen we onze handen aan Zijn voeten. Wanneer we alle glorie en eer en zegen aan Jezus Christus brengen, dan begint de zalving te stromen en brengt ons naar de uiteindelijk bestemming. Zoals we allemaal weten is Jezus Christus de weg, de weg naar de Vader. Wanneer we Jezus aanbidden, dan zal Hij ons naar de Vader leiden, Degene in het verborgene. Wanneer dat gebeurd, dan zijn we in de voorraadkamer: in de armen van onze Vader. Dat is de plaats en het moment waar ‘dingen’ beginnen te gebeuren. Onze liefhebbende Vader laat ons nooit met lege handen weggaan. Dat is waarom Hij “Jaweh Jireh”, de Voorziener, heet.
Verblijven in Zijn aanwezigheid
Laat me proberen u te helpen dit beter te begrijpen. Wanneer u zich afzondert van de wereld om alleen met God te zijn, dan kunt u deze sleutels gebruiken om niet alleen voor Zijn aanwezigheid te komen, maar ook in Zijn aanwezigheid. Meestal zult u gewoon in uw kamer zijn (of waar u zich op dat moment ook bevind), terwijl u God aanbid. Maar wanneer u dat begint te doen, hoe verder u komt, hoe meer u begint te ervaren hoe Zijn rust, Zijn vrede, Zijn aanwezigheid de ruimte begint te vullen. Wanneer u klaar bent met Hem te aanbidden, dan heeft u alles aan Hem gegeven wat u heeft. Op dat moment, het moment dat u in de armen van de Vader bent (de Voorziener, in de voorraadkamer), dan kunt u Hem alles vertellen wat u Hem wilt vertellen en Hem alles vragen wat u nodig heeft. Wanneer u Hem alles verteld heeft, wees dan stil en wacht op de Heer. Dit kan het moeilijkste zijn voor de meeste mensen, voornamelijk omdat veel mensen niet met stilte kunnen omgaan. Maar het is in die stilte dat Hij tot u zal spreken. Wees gewoon stil en wacht.
Terwijl u in de stilte bent, in Zijn aanwezigheid, kunnen er allerlei dingen gebeuren. Sommigen ontvangen visioen in die tijd, anderen krijgen gedachten, anderen horen daadwerkelijk een stem spreken, anderen ontvangen ideeën etc. Ieder persoon is verschillend en het mooie is dat de Vader ons allemaal op onze eigen manier behandeld, op een hele persoonlijke wijze en zo dat wij het kunnen begrijpen. Ik heb getuigenissen gehoord van mensen die complete business plannen ontvingen terwijl ze alleen maar in Zijn aanwezigheid zaten. Ik heb ook gehoord van mensen die op dat moment genezing voor de ziel ontvingen. Een ander iets wat vrijwel altijd gebeurd is dat de Heilige Geest de waarheid van God aan ons zal openbaren in die tijd van stilte, onderbouwd vanuit het woord van God. Sommige Bijbelgedeeltes kennen we al jaren, en dan plotseling… beginnen we te zien wat God er nu echt mee bedoelde. Wat er ook gebeurd in de tijd dat u in Zijn aanwezigheid bent, laat Hem Degene zijn die bepaald wat u op dat moment nodig heeft. Deze studie is alleen bedoelt om u te helpen de weg te vinden, maar u moet begrijpen dat God soms ook op andere manieren kan werken en dingen anders kan doen dan als u het verwacht had. Zie dit dus niet als ‘de formule’, maar word gevoelig voor wat Hij wil doen in uw leven en voor hoe Hij het wil doen. Dat is de weg naar een diepere persoonlijke relatie met God.

De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd.

Deuteronomium 29:29
De sleutels van dankzegging, lofprijs en aanbidding zijn erg belangrijk in onze persoonlijke tijd met God, maar dat is slechts een moment op de dag. Wat doen we met de tijd waar we niet in staat zijn om rustig op de Heer te wachten? Wat doen we in de tijd dat we moeten werken en andere dingen moeten doen? Is het mogelijk om in Gods aanwezigheid te verblijven, waar u ook bent?

Verblijven in Zijn aanwezigheid is het beste moment van de dag. Iedere keer dat u in Zijn aanwezigheid verblijft, veranderd u weer een beetje (of een hoop). Niets van wat wij op aarde hebben, heeft enige waarde in de eeuwigheid, behalve ons karakter. Ons karakter is waar onze motivatie vandaan komt. Het is ons karakter dat zal veranderen wanneer we tijd doorbrengen in Zijn aanwezigheid. Hoe meer tijd u doorbrengt met God, hoe meer u als Hem word, in lijn met Zijn karakter. Dat betekend dat we moeten gaan leren om dankbaar te zijn in alle omstandigheden, dat we moeten leren om alleen nog in geloof te spreken (lofprijs) en om alles wat we doen in het leven te doen voor de glorie van God (aanbidding). Hoe meer uw karakter in lijn komt met Zijn karakter, hoe meer het uw woorden en daden zal beïnvloeden, hoe meer Zijn aanwezigheid met u zal zijn waar u ook gaat. Die “verborgen plaats” of “voorraadkamer” is een plaats waar u kunt zijn, waar u zicht ook bevind, afhankelijk van uw houding en uw wil om te veranderen. (Jahwe.com)


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl