Secret Place
Categorie lijst
Secret Place

  

 

 

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  

 

   

 
 
 
 
Romantic photo ma29-38.gif
 
 
Kijk, ik leef
(Psalm 27)
 
De HEER is mijn licht en mijn redding,
voor wie zou ik bang moeten zijn?
De HEER is een muur om mijn leven,
waarom zou ik angstig zijn?
Toen vijanden mij achtervolgden   
om mij als een dier te slachten,   
toen vielen ze zelf op de grond.                    
Al staan ze gewapend te wachten, 
ik zal me niet bang laten maken,    
ik blijf u vertrouwen, dan nog.      
                                                           
Het enige wat ik wil vragen:
een plek in het huis van de HEER,
dan zal ik zijn liefde ervaren,
ben ik altijd thuis, bij hem.
En bij gevaar laat hij me schuilen        
in zijn tent, daar ben ik veilig.                   
Hijzelf zet mij hoog op een rots
en uitkijkend over de vijand sta ik daar te zingen, te spelen,  
en maak ik muziek voor mijn God.

HEER, luister, dan hoort u mij roepen, 
een antwoord van u is genoeg.
Ik zei bij mezelf: HEER, ik zoek u,       
kon ik u maar even zien.
Verberg u niet, u bent mijn helper,
laat me niet zo lang alleen zijn. 
U bent toch mijn reddende God?
Al laten de mensen mij vallen,                
al zijn het mijn vader en moeder,               
de HEER raapt me altijd weer op.    

Wilt u mij de weg blijven wijzen?
mijn HEER, maak een pad voor me vrij.  
Mijn vijanden liegen en dreigen,               
ze getuigen tegen mij.  
Wie zou ik zijn als er geen God was?
Kijk, ik leef, ik leef van liefde,                       
ik leef van de liefde van God!                  
Verwacht het van hem en zijn goedheid,
wees moedig en sterk, vastberaden,      
wees moedig en wacht op de HEER.
 

                                                                                                                                                                                                                                Dichter: Ria Borkent
Reacties

 

 

Romantic photo ma46-32.gif

 

Heer, wijs mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.  

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

 

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.  

Heer, leer mij uw wil aanvaarden

als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt,

vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, s

preek door uw Woord

en Geest mijn hart en leven aan.

 

Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft.

 

 © Stichting Sela Music

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl