Secret Place
Categorie lijst
Secret Place

  

 

 

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees Stil

 

Wees stil, voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag,en kniel nu voor Hem neer.

Die zelf geen zonde kent,en ons genade schenkt.

 

Wees stil voor het aangezicht van God,want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwig durend licht, straalt van zijn aangezicht.

 

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daal neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft, en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk, voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. .

 

David J. Evans

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

WEES STIL EN WEET    

 

             Wees stil en weet, dat Hij is uw God.

Wees stil, weet, dat Hij Koning is.

Wees stil, mijn ziel en wacht op uw God.

Wees stil en prijs zijn heil'ge naam.

Mijn ziel in mij juicht voor U met:

heilig, heilig.

Mijn ziel in mij juicht voor U met heilig.

Mijn ziel in mij juicht voor U met heilig,

heilig, heilig is het Lam.

(c) Celebration / Thankyou Music

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

In de stilte nader ik tot U,

 

In de stilte nader ik tot U,

van de wereld afgezonderd.

Om bij U in ’t hier en nu,

blij, afhankelijk en verwonderd,

als een kind bij Vader thuis,

naar U luist’ren, met U spreken.

In de voorhof van Uw huis,

wachtend op Uw liefdesteken. Heel mijn hart heb ik geopend,

voor U Heer waarin U ziet.

Hoe het op Uw lichtstraal hopend,

in mijn moeiten en verdriet.

Maar daarin woont ook de vreugde,

dat ik met U delen mag.

Tranen, leed en wat verheugde,

in de dingen van de dag. Alles mag ik U Heer zeggen,

al mijn vreugde en verdriet.

Door het voor U neer te leggen,

wetend U vergeet mij niet.

Altijd wilt U naar mij luist’ren,

altijd hebt U voor mij tijd.

U blijft zachtjes tot mij fluist’ren,

“Kind Ik blijf je toegewijd”.

Dank U wel Heer, voor Uw zorgen,

Vader voor Uw liefd’rijk woord.

Steeds nabij in nacht en morgen,

tot de ochtendzon weer gloort.

Veilig ben ik in Uw handen,

en behoed en welbewaard.

Die Uw heerlijk licht laat branden,

voor mij en m’ Uw liefd’ verklaart. Door Uw liefde steeds gedragen,

in het gaan van dag tot dag.

Mag ik ‘t leven met U wagen,

Gij schenkt mij steeds Uw gulle lach.

Heer Uw goedheid kent geen grenzen,

ook Uw trouw, Uw liefde niet.

Wat zou ‘k Vader mij nog wensen,

boven wat U aan mij biedt? ‘k Blijf steeds uitzien naar de tijden,

in de stilte weer met U.

Naar de uren van verblijden,

met U in het hier en nu.

Bij U vind ik rust en vrede,

alles wat mijn hart begeert.

Al Uw zegen op mijn beden,

waarmee U zich tot mij keert.

 

@Justus A. van Tricht

Reacties

 

 

 

Rust 

Mattheüs 11:28-29: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen."

Heel veel mensen leven met grote frustratie en stress, met als gevolg heel veel ziekten die daardoor ontstaan. Een ongekende hoeveelheid kalmerende middelen en slaaptabletten moeten wat rust brengen.

De echte rust is bij Jezus te vinden, als wij Zijn juk op ons nemen (dit betekent: als wij Hem gehoorzaam zijn en Hij onze Leidsman en Adviseur mag zijn) komen wij in een totale rust. Want Jezus is de beste Adviseur en Leidsman. Hij is de goede Herder. Miljoenen mensen kunnen getuigen van de rust die Jezus geeft.

Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Psalm 62:7, Hebreeën 4:1, Hebreeën 4:3, Hebreeën 4:11.
 
 
 
 
 
Reacties

 

 

 

 

Stilte

 

Stil zijn opent een kanaal van communicatie tussen ons en de hemel. Ieder van ons heeft achtergrondgepraat dat plaatsvindt in ons denken. Hoofdruis, zoals mijn vriend, de Britse psycholoog Jim McNeish het noemt, is een innerlijke stem, een soundtrack voor onze levens (soundtrack: geluidsspoor, geheel van vooraf opgenomen achtergrondgeluiden in een film, noot v.d. vert.).
Het is vergelijkbaar met een special feature op een DVD (special feature: extra bestand bij een film, met bijvoorbeeld een becommentarieerde impressie van het wordingsproces van de film, noot v.d. vert.): een voortdurende, één richting opgaande stroom van gepraat in ons bewustzijn, dat commentaar levert op ons leven zoals het zich ontvouwt.
Stilte gaat niet over het tot rust komen op een bepaalde locatie, hoewel dat vaak helpt, maar over het stil maken van die stem in je hoofd. Er is discipline voor nodig om die stem tot rust te brengen, maar je moet het wel doen. En je kunt het doen, omdat God bij je is.
Het is dit aanvankelijke hoofdruis dat we omzetten in “gebeden” wanneer we ons te snel haasten tot voorbede. Omdat we onszelf niet stil gemaakt hebben, bidden we in onze eigen kracht, en komen we bij Gods deur onder het gewicht en de paniek van de omstandigheden die ons voor ogen staan. We spreken vaak en zijn zelden stil – eigenlijk zijn we helemaal het tegenovergestelde van God.
God is altijd stil en Hij spreekt zelden. Dus er is een verschil tussen de Heer die spreekt in ons, en de Heer die spreekt tot ons. Wanneer we zeggen: “Hé, God sprak tot mij,” dan is meestal het volgende gebeurd: uit een opslagplaats van woorden, gedachten, overwegingen, gesprekken en de Bijbel, die we meedragen in onze geest, heeft God iets uitgekozen dat Hij eerder tegen je heeft gezegd en heeft Hij dit teruggebracht in je bewustzijn.
Zoals een computergebruiker een bestand opent, haalt God de schat naar boven die Hij al heeft opgeslagen in ons. “Hé, ja,” denken we, “dat heeft betekenis. Dat is de Heer die spreekt.” Bij het zwijgen van God zijn Zijn woorden de leestekens, en wanneer God spreekt, is het een hele gebeurtenis. Wanneer Hij tot je spreekt, wordt er iets meegedeeld. 
Zijn aanwezigheid is diepgaand. Ooit sprak Hij éénmaal, en de hele aarde ontstond. Wanneer God spreekt gebeurt er iets, wordt er iets door elkaar geschud, wordt er iets geschapen en geproduceerd. Wanneer de Heer tot ons spreekt, is er altijd een dynamisch overblijfsel van Zijn aanwezigheid dat bij ons blijft – het is een sleutelmoment! 
In Psalm 46:10 zei God tegen David: “Wees stil, en weet dat Ik God ben.” Het was een woord dat een diep besef van de aanwezigheid van God gaf aan David toen hij verkeerde in moeilijke omstandigheden. Het is interessant dat Psalm 46 begint met een aardbeving en eindigt met “Wees stil.” Alleen God kan praten over stilte midden in een aardbeving. Wanneer het hele landschap van je leven verschuift onder je voeten, kan alleen God zeggen: “Wees stil, en weet dat ik God ben.”
Kennis van God komt door vrede en stilte. God wil ons de strijd inzenden, maar als we van tevoren al geen stilte vinden, hoe zullen we dan ooit vrede vinden tijdens het gevecht? Rust is ons beste wapen tegen de vijand, omdat rust ons in staat stelt te schuilen in onze geheime plaats (lett. vert. vanuit het Engels wat in het Nederlands vaak wordt vertaald met “schuilplaats,” noot v.d. vert.) in God.
De duivel haat je met een kwaadwilligheid en kwaadaardigheid die onvoorstelbaar is, maar hij is niet dom: hij zal je niet het heilige der heiligen – de aanwezigheid van God zelf – injagen, omdat hij weet wie hij daar zal ontmoeten. We hebben het nodig te leren hoe God te gebruiken als onze toevlucht, als onze burcht, als onze hoge plaats, als onze verborgen plaats waar de vijand ons niet kan raken. Als de vijand je niet kan vinden, kan hij je niet verwonden. God heeft voorzien in een geheime plaats in Hem voor jou.
Je moet je vermogen verliezen om in paniek te raken als je gaat wandelen met God. Je moet je vermogen verliezen om bezorgd en angstig te zijn als je gaat wandelen met God. Er is een verborgen plaats weggelegd voor ieder van ons. God is liefde en in Zijn liefde heeft Hij een plaats gereserveerd waar je kunt leven in Hem ongeacht de omstandigheden. Hij houdt ervan mensen te leren waar die plaats is, omdat wanneer Zijn kinderen terechtkomen in hun geheime plaats, ze in staat zijn ten volle het leven te genieten. Het maakt niet uit welke moeilijkheid tot hen komt – ze kunnen de uitdaging aan. Zonder stilte is onze ervaring met God beperkt.
Stilte is de voorloper van rust in de Heer; een geestelijke discipline die ons meetrekt in een voortdurende ervaring van Zijn aanwezigheid. Het is deze rust, deze stilte, deze verborgen plaats van God, die ruimte geeft aan onafgebroken gemeenschap met Hem; het geeft ruimte aan wat de Bijbel noemt onophoudelijk gebed. 


 Graham Cooke

 

http://www.huisvangebedtwente.nl

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl